SLITE SJÖFARTSMUSEUM
 
SLITE MARITIME MUSEUM

 

Vid arbetsmöte berättar Lennart Larsson om  radarövervakningen av luftrummet över Östersjön under kalla kriget.
                            
                                    

Öppet varje måndagkväll 18-21
Under sommaren även söndagar 14-17
Därutöver kan visningar bokas per mail eller telefon

 

Sjöfartsmuseet i Slite startades 1998 som egen förening i nära samarbete med Boge-Othems hembygdsförening. Föreningens syfte är att samla, bevara och visa föremål och berättelser som belyser Gotlands sjöfartshistora. 

The small shipping museum in Slite on the east coast of the island Gotland is a voluntary project maintained by some enthusiasts since 1998. The aim has been to collect and display things and memories that can give some understanding of all that work that has had to be done by men, women and ships to keep the life running for all the others. 

 

   Högerklicka denna bild och ladda ned klipparket till en egen modell av vårt museum. Skriv ut på 160g-papper.

Rightclick this picture and download the cut-out for a model of the SLITE MARITIME MUSEUM.

 

 

 

      Under måndagarnas arbetskvällar arbetas flitigt med museets byggnader och föremål. Bland mycket annat har en radaranläggning installerats, en fiskebåtshytt renoverats och gamla motorer reparerats för att åter kunna köras. 

Much work has been done when we meet in Monday evenings. Just to take a few examples: A radar has been installed , a deck house has been renovated and old engines have come to life again. 

 

Ett annat exempel på vad museets aktiva medlemmar åstadkommit är monumentet till minne av flyktingströmmen från Baltikum i slutskedet av Andra världskriget. Muren är byggd av stenar från den gamla och numera rivna Apotekskajen i Slite där många av flyktingarna den gången mötte fast och fri mark.

Members of the museum have built a monument to commemorate the thousands of people who fled from the Baltic states during the last years of the second World War. The stones are from the old quay, where the refugees who survived the cruelties of war and sea once landed to safety here in Slite 

    
Museet har övertagit ansvaret för underhållet av slipen, som annars skulle ha rivits. Förutom att slipen är en viktig del av hamnens kulturhistoriska miljö, så kan vi också erbjuda möjligheter att torrsätta kulturhistoriska fartyg.

The museum has taken over the threatened slipway in Slite. This has contributed to save cultural values of the harbour site and also given owners of smaller tradition ships a chance to maintain their treasures.

 

Museet äger en gotländsk tvåmänning som en gång byggdes för lotsen Ernst Högberg och sedan många år användes för att lära sliteungdomar att segla och umgås med havet. Båten heter "Hermanna" och kan chartras med rorsman för turer kring Slite.

The museum owns a small tradition craft that was built for a pilot in Slite and given the name "Hermanna". The boat can be chartered with helmsman for tours around Slite.
  

 

 

Till museets populäraste aktiviteter hör körning av gamla motorer. Här diskuteras en VENERN som en gång varit winchmotor på en skuta som förlist vid Gotska Sandön.

 Minst en gång om året brukar museet också ordna en musikafton med hög stämningsfaktor.
  

Running old engines collects crowds outside the museum.

People also like feeling good when listening to live music outside the museum.

 

       

 

UTSTÄLLNINGAR      EXHIBITIONS

Museets utställningar är ännu under uppbyggnad. Men redan nu kan man ta del av en modellutställning som på fem meter försöker sammanfatta 5000 år av sjöfartshistoria.

An exhibition with models that within five meters try to tell about 5000 years of seafaring history.


En tidigare utställning i museet visade pappersmodeller av fyrar från hela världen. De modellerna är nu utställda vid Lindesnes fyrmuseum i Norge.

A previous exhibition showed paper models of lighthouses from all over the world. Those models are now on show in the Lindesnes lighthouse museum in Norway

 

Museet samlar föremål och dokument som kan belysa Slite hamns, varvs och sjöfarts historia.

The museum wants to document the history of the Slite harbour

 
 Kölhalning (medveten krängning för att komma åt att underhålla undervattenskroppen) förekom vid varvet ännu långt in på 1900-talet. Nuvarande museet är inrett i byggnaden mitt i bilden. På 1950-talet var varvet nedlagt, men stenkistorna där skeppen krängdes fanns ännu kvar. Så här ser hamnen ut i dag. Lanthamnen med slipen och nuvarande museet närmast. "Apotekskajen" rätt fram och "Krokiga kajen" till höger.
I bakgrunden cementfabrikens hamn med Oceankajen och Cementpiren
 

 

   Museet vill också med hjälp av bilder, texter och föremål berätta om slilterederierna och alla dem som arbetat ombord i deras fartyg. Bildern till vänster visar besättningen samlad på bryggan på Myrstens lilla ångare "Othem" år 1915. Av besättningsmännen skulle de båda bröderna Hammarström stanna för livslång tjänst för Myrstens och avancera till befälhavare respektive maskinchef.
  Bilden till höger är en liten souvenirtavla av s/s Othem.  

 

För museet är det också angeläget att samla bilder och berättelser som rör båtar, människor och händelser vid den kustbevakningsstation som finns i Slite hamn. På bilden handlar det om en snabbt improviserad flyktingmottagning på Apotekskajen 1993.

 

För aktuell information om aktiviteter mm rekommenderas ett besök på museets hemsida www.slite-sjoefartsmuseum.se

 

startsida
(home)
pappersmodeller
paper models
Bildrums klippark
Bildrum cut-outs
rev 12 juni 2013