MODELLBYGGARE

JAN OHLSSON

Rosenstigen 1 B, 392 47 KALMAR.   tel: 0480-18680  (fritidsbostad: 0411-20383)

 

Jan Ohlssons starka intresse för trä förde honom dels till en träteknisk gymnasieutbildning och dels till ett flitigt modellbyggande vid sidan om förvärvsarbete i olika arbetsmarknadsmyndigheter som bl.a. personalutbildare och biträdande länsarbetsdirektör.

 En av Jans specialiteter har varit att bygga flygplansmodeller i lackerat trä. Det trädslag han använder är lind och materialet tillsammans med den valda förenklingen och blanka lacken ger en lyster åt modellerna som höjer dem till konstverk.

Men Jan har också dokumenterat äldre bebyggelsemiljöer såsom skiftesverkshus, handelshus, herrgårdar och järnvägsstationer i modell för bl.a. Oskarshamns kommun och för länsmuseet i Kalmar.

Det ska också framhållas att Jan är initiativtagare till den kursverksamhet som var utgångspunkt för bildandet av MODELLBYGGARAKADEMIEN.

 

  
  


Jan med den välförtjänta utmärkelse för "Bästa Flyg" som han fick för sina modeller på Hobbymässan i Frescati 2006


Ovan en modell av Kalmar flygstation som var Jan Ohlssons bidrag till Riksutställningars utställning Svenska Hus.

Till höger ett exempel på den friskt färgsatta konstslöjd som Jan Ohlsson också ägnar sig åt.
 Jan Ohlsson loves working with wood and his models are built from laquered limewood.

 

 

BILDRUM 
MODELLBYGGARAKADEMIEN
MODELLBYGGAR-
AKADEMIEN (home)
utställningen
the exhibition
texter om modeller
news and views
pappersmodeller
paper models
links