VISBY hamnkran "Elefanten" Visby Harbour Crane
      
Denna modell av pelarkranen "Elefanten" i Visby hamn blev 2012 vår julgåva till alla klipparksvänner runt om i världen.

This model of the old Fairbairn crane in Visby harbour was in 2012 designed as a Christmas gift to our paper modelling friends all around the world. 

foto GS 1977
Drawing from: www.lowtechmagazine.com
VISBY hamnkran "Elefanten" är byggd efter William Fairbairns patent från 1850 till en effektiv och lätthanterad kran för handkraft. Den kunde lyfta drygt 10 ton och kom troligen på plats i samband med kajutbyggnaden omkring 1900. Handdriften ersattes med elektrisk drift 1921 och omkring femton år senare byggdes också hytt för motor och förare. Kranen torde vara bland världens äldsta i ordinarie drift. 

Visby harbour crane "Elefanten" (The Elefant) follows William Fairbairns patent from 1850 for a heavy lifting hand powered crane. It was probably set up in Visby around 1900. It was electrified in 1921 and got the cabin for motor and driver added in the late 1930ies. The crane is still in ordinary use as harbour crane
   
  Kranen är numera betraktad som så kulturhistoriskt värdefull att den bör bevaras. Interiörbilden med reglagen är hämtad från 
Länsstyrelsens kulturhistoriska utredning

The crane is now listed as of historical importance. Interiour picture from the official report.


Foto: GS 2007
Modellen är i ungefärlig skala 1:100. Den kan förstoras för att göras lättare att bygga eller för att passa i exempelvis en modelljärnvägsanläggning.

Ladda ned modellen som pdf-fil genom att högerklicka på klipparksbilden till höger och "spara som" till din egen dator.

 

The model is approximately in scale 1:100. It means you could enlarge it a bit easier to build.
115% makes H0-scale.
140% makes 1:72
225% makes =0-scale

If someone thinks the model is too big, he or she could rescale it 40% down to 1:250. But to most of us, the model is hard enough to build as it is.

 


Download the model as a pdf-file by rightclicking the picture above and "save as".
Please observe that you are allowed to download the file for non-commercial personal use only. You may link to this site, but you are not allowed to present any of BILDRUMs models as downloadable from your own or anybody elses web site or other media.

                 
till mina tidigare julmodeller

till Bildrums klippark

door to earlier Christmas cut-outs

door to the Bildrum cut-outs

December 2012
Gunnar Sillén